"Den sista dagen", betong, platsrelaterad gestaltning, Glashutte Baruth/Berlin 2005

tillbaka