Uni-Form, trä(likt glasblåsarform), 1,8 m h, platsrelaterad gestaltning, Glashutte Baruth/Berlin

tillbaka | nästa