"Ett Bröööl", brons 1,5 m h 2000

tillbaka | nästa